יעל דיין
יעל דיין
הפגנה של שחקני הקאמרי
הנהלת תאטרון הקאמרי
יעל דיין
תאריך: 01.01.1962 | 39735
יעל דיין
תאריך: 01.01.1957 | 40396
הפגנה של שחקני הקאמרי
תאריך: 01.06.1951 | 26928
הנהלת תאטרון הקאמרי
תאריך: 30.11.1949 | 52930
חנה מרון ויוסי ידין
המחזה שלמה המלך ושלמי הסנדלר, תאטרון הקאמרי
עודד קוטלר
זלמן ארן
חנה מרון ויוסי ידין
תאריך: 01.01.1963 | 52891
המחזה שלמה המלך ושלמי הסנדלר, תאטרון הקאמרי
תאריך: 01.01.1964 | 54734
עודד קוטלר
תאריך: 01.01.1960 | 53472
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39737
זלמן ארן
זלמן ארן
זלמן ארן עם הסופר יעקב הורביץ
זלמן ארן
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39738
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39739
זלמן ארן עם הסופר יעקב הורביץ
תאריך: 01.01.1962 | 39751
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39752
זלמן ארן
אמיר גלבוע
אמיר גלבוע
אמיר גלבוע
זלמן ארן
תאריך: 01.01.1960 | 39763
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37784
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37782
אמיר גלבוע
תאריך: 01.01.1971 | 37784