נוסעים בדרכם למטוס בשדה התעופה באילת
נוסעים שנחתו עתה בשדה התעופה באילת
נוסעים שנחתו עתה בשדה התעופה באילת
מטוס ארקיע ונוסעים בשדה התעופה באילת
נוסעים בדרכם למטוס בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1961 | 26421
נוסעים שנחתו עתה בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1964 | 33270
נוסעים שנחתו עתה בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1964 | 33270
מטוס ארקיע ונוסעים בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1964 | 33271
פורקים מזוודות בשדה התעופה באילת
פורקים מזוודות בשדה התעופה באילת
שדה התעופה באילת וברקע בתי העיר
שדה התעופה באילת
פורקים מזוודות בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1964 | 33269
פורקים מזוודות בשדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1964 | 33269
שדה התעופה באילת וברקע בתי העיר
תאריך: 01.12.1981 | 33482
שדה התעופה באילת
תאריך: 01.12.1981 | 33532
זוג בג'יפ וברקע שדה התעופה באילת
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
זוג בג'יפ וברקע שדה התעופה באילת
תאריך: 01.01.1950 | 44324
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46228
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46543
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46544
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46545
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46546
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46547
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46547