בה"ד 1
בה"ד 1
בה"ד 1
מגדל המים, מצפה רמון
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35945
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35945
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35936
מגדל המים, מצפה רמון
תאריך: 01.01.1970 | 25080
מצפה רמון
מצפה רמון
מצפה רמון
מצפה רמון, שיכונים
מצפה רמון
תאריך: 01.01.1976 | 26511
מצפה רמון
תאריך: 01.01.1976 | 26508
מצפה רמון
תאריך: 01.01.1970 | 25112
מצפה רמון, שיכונים
תאריך: 01.01.1976 | 26562
חיים חפר ומרדכי ארציאלי בבית קפה קליפורניה
מצפה רמון, שיכונים
ירוחם
משפחה בירוחם
חיים חפר ומרדכי ארציאלי בבית קפה קליפורניה
תאריך: 01.01.1969 | 16102
מצפה רמון, שיכונים
תאריך: 01.01.1976 | 26562
ירוחם
תאריך: 01.01.1976 | 46840
משפחה בירוחם
תאריך: 16.05.6101 | 46841
נוף באזור ירוחם
ירוחם
קרית שמונה
קרית שמונה
נוף באזור ירוחם
תאריך: 01.01.1968 | 46782
ירוחם
תאריך: 01.01.1966 | 46851
קרית שמונה
תאריך: 01.01.1970 | 50870
קרית שמונה
תאריך: 01.01.1969 | 50945