משתתפי המחזמר "גברתי הנאווה" בתאטרון הבימה
יונה עטרי במחזה "אופרה בגרוש" בתאטרון הבימה
המחזה "אמא קוראז" תאטרון הבימה
חנה רובינא בתפקיד "מירל'ה אפרת" תאטרון הבימה
משתתפי המחזמר "גברתי הנאווה" בתאטרון הבימה
תאריך: 30.11.1963 | 54034
יונה עטרי במחזה "אופרה בגרוש" בתאטרון הבימה
תאריך: 30.11.1961 | 53760
המחזה "אמא קוראז" תאטרון הבימה
תאריך: 30.11.1974 | 53883
חנה רובינא בתפקיד "מירל'ה אפרת" תאטרון הבימה
תאריך: 19.07.1939 | 63936
כנסיית סן עמנואל
משפחה בסלון ביתם באשקלון
אישה וילד לפני ביתם באשקלון
אשקלון
כנסיית סן עמנואל
תאריך: 01.01.1973 | 17331
משפחה בסלון ביתם באשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43796
אישה וילד לפני ביתם באשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43795
אשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43798
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43799
אשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43802
אשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43804
אשקלון
תאריך: 01.01.1953 | 43808
מג'דל, מלחמת השחרור
בית החרושת לודז'יה לטקסטיל
בית החרושת לודז'יה לטקסטיל
משפחת דיין
מג'דל, מלחמת השחרור
תאריך: 01.01.1948 | 15099
בית החרושת לודז'יה לטקסטיל
תאריך: 01.01.1963 | 16021
בית החרושת לודז'יה לטקסטיל
תאריך: 01.01.1963 | 17731
משפחת דיין
תאריך: 01.01.1960 | 41306