עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
לילי דוד, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
תאריך: 01.01.1960 | 43850
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
תאריך: 01.01.1960 | 43851
לילי דוד, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43854
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43859
לילי דוד, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
לילי דוד, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43855
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
תאריך: 01.01.1960 | 43857
עולה מקוצ'ין, מושב אשתאול
תאריך: 01.01.1960 | 43858
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43852
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולות מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תמר, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43863
עולות מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43860
עולים מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43861
תמר, עולה מקוצ'ין, מושב מסילת ציון
תאריך: 01.01.1960 | 43862
עולים מקוצ'ין, מושב אביעזר
קשיש מעיין בספר, ברקת- מושב של יוצאי תימן
ילדים משחקים בשדה, ברקת- מושב של יוצאי תימן
ברקת- מושב של יוצאי תימן
עולים מקוצ'ין, מושב אביעזר
תאריך: 01.01.1960 | 50222
קשיש מעיין בספר, ברקת- מושב של יוצאי תימן
תאריך: 01.01.1956 | 30864
ילדים משחקים בשדה, ברקת- מושב של יוצאי תימן
תאריך: 01.01.1956 | 30879
ברקת- מושב של יוצאי תימן
תאריך: 01.01.1956 | 30879