שכונת ואדי סאליב בחיפה
שכונת ואדי סאליב בחיפה
זבולון המר
יגאל אלון
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46548
שכונת ואדי סאליב בחיפה
תאריך: 01.01.1959 | 46549
זבולון המר
תאריך: 01.01.1974 | 39776
יגאל אלון
תאריך: 01.01.1974 | 39776
זאב שרף
רקדני להקת המחול ענבל
רקדני להקת המחול ענבל
להקת המחול ענבל
זאב שרף
תאריך: 01.01.1950 | 40215
רקדני להקת המחול ענבל
תאריך: 01.01.1968 | 31066
רקדני להקת המחול ענבל
תאריך: 01.01.1968 | 31068
להקת המחול ענבל
תאריך: 01.01.1963 | 31073
הרקדנית גרטרוד קראוס
הרקדנית גרטרוד קראוס
הרקדנית גרטרוד קראוס
רקדניות בריקוד מסורתי
הרקדנית גרטרוד קראוס
תאריך: 01.01.1948 | 19625
הרקדנית גרטרוד קראוס
תאריך: 01.01.1948 | 19622
הרקדנית גרטרוד קראוס
תאריך: 01.01.1948 | 19618
רקדניות בריקוד מסורתי
תאריך: 01.01.1956 | 30880
נתן אלתרמן
שייקה אופיר
המחזמר גברתי הנאווה
שייקה אופיר
נתן אלתרמן
תאריך: 16.05.2022 | 19593
שייקה אופיר
תאריך: 01.01.1961 | 52214
המחזמר גברתי הנאווה
תאריך: 01.01.1964 | 54017
שייקה אופיר
תאריך: 01.01.1961 | 52218