נסים אלוני
נסים אלוני
נסים אלוני
מרכז מסחרי בדימונה
נסים אלוני
תאריך: 01.01.1961 | 62957
נסים אלוני
תאריך: 01.01.1971 | 62649
נסים אלוני
תאריך: 01.01.1971 | 62630
מרכז מסחרי בדימונה
תאריך: 01.01.1961 | 45512
מרכז מסחרי בדימונה
דימונה
נשים מבקרות בקופת חולים בדימונה
ילדים משחקים כדורגל בדימונה
מרכז מסחרי בדימונה
תאריך: 01.01.1961 | 45521
דימונה
תאריך: 01.01.1961 | 45522
נשים מבקרות בקופת חולים בדימונה
תאריך: 01.01.1961 | 45523
ילדים משחקים כדורגל בדימונה
תאריך: 01.01.1961 | 45524
תושבים במגדל העמק
מפעל במגדל העמק
יוצאי מרוקו במגדל העמק
חברי כנסת
תושבים במגדל העמק
תאריך: 01.01.1962 | 22122
מפעל במגדל העמק
תאריך: 01.01.1962 | 22133
יוצאי מרוקו במגדל העמק
תאריך: 01.01.1962 | 22126
חברי כנסת
תאריך: 01.01.1950 | 44338
קצרניות וקלדניות במשכן הכנסת
יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק במשרדו
מליאת הכנסת הישנה בירושלים
בניין הכנסת הישנה בירושלים
קצרניות וקלדניות במשכן הכנסת
תאריך: 01.01.1950 | 64584
יו"ר הכנסת יוסף שפרינצק במשרדו
תאריך: 01.01.1950 | 64595
מליאת הכנסת הישנה בירושלים
תאריך: 01.01.1950 | 64602
בניין הכנסת הישנה בירושלים
תאריך: 01.01.1950 | 64608