בית שאן
דייגים בטיילת יפו
דייגים בכנרת
דייגים בכנרת
בית שאן
תאריך: 01.01.1953 | 44655
דייגים בטיילת יפו
תאריך: 01.01.1973 | 15732
דייגים בכנרת
תאריך: 01.01.1962 | 48378
דייגים בכנרת
תאריך: 01.01.1950 | 48408
דייגים בכנרת
דייג בכנרת
דייג בכנרת
מסדרים דגים
דייגים בכנרת
תאריך: 01.01.1950 | 48413
דייג בכנרת
תאריך: 01.01.1962 | 48387
דייג בכנרת
תאריך: 01.01.1962 | 48383
מסדרים דגים
תאריך: 01.01.1962 | 48386
עמוס עוז
עמוס עוז
תאריך: 01.01.1972 | 38009