ילדי גן, אילת
חרדים - ברית הקנאים
חרדים - ברית הקנאים
הפגנת הפנתרים השחורים
ילדי גן, אילת
תאריך: 01.01.1960 | 33282
חרדים - ברית הקנאים
תאריך: 01.01.1951 | 31425
חרדים - ברית הקנאים
תאריך: 01.01.1951 | 31426
הפגנת הפנתרים השחורים
תאריך: 01.01.1972 | 16076
הפגנת הפנתרים השחורים
הפגנת סטודנטים
הפגנת סטודנטים
הפגנה נגד מדיניות הממשלה
הפגנת הפנתרים השחורים
תאריך: 01.01.1972 | 16057
הפגנת סטודנטים
תאריך: 01.01.1966 | 42637
הפגנת סטודנטים
תאריך: 01.01.1966 | 42639
הפגנה נגד מדיניות הממשלה
תאריך: 01.01.1967 | 42677
הפגנה נגד מדיניות הממשלה
הממשל הצבאי
שחקני תאטרון הבימה נוסעים באוטובוס משוריין
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
הפגנה נגד מדיניות הממשלה
תאריך: 01.01.1967 | 42678
הממשל הצבאי
תאריך: 01.01.1950 | 26156
שחקני תאטרון הבימה נוסעים באוטובוס משוריין
תאריך: 30.11.1947 | 14723
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
תאריך: 30.11.1949 | 53550
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
שחקני תאטרון הבימה בעת חזרה
משתתפי המחזה אגדת הנהר בתאטרון הבימה
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
תאריך: 30.11.1949 | 53553
שחקני תאטרון הבימה שבים מסיבוב הופעות בארה"ב
תאריך: 30.11.1949 | 53549
שחקני תאטרון הבימה בעת חזרה
תאריך: 30.11.1950 | 53111
משתתפי המחזה אגדת הנהר בתאטרון הבימה
תאריך: 30.11.1950 | 53636