"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15032
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15033
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15034
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15035
אוהלים במחנה העולים .
אוהלים במחנה העולים.
אוהלים במחנה עולים
אשה מנקה סירים .
אוהלים במחנה העולים .
תאריך: 01.01.1951 | 18208
אוהלים במחנה העולים.
תאריך: 01.01.1951 | 18206
אוהלים במחנה עולים
תאריך: 01.01.1951 | 18207
אשה מנקה סירים .
תאריך: 01.01.1951 | 18190
אשה מנקה סירים במטבח
אשה מקלפת תפוחי אדמה במטבח של מחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
אשה מקלפת תפוחי אדמה במטבח של מחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
בדיקת אחות במחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
אשה מנקה סירים במטבח
תאריך: 01.01.1951 | 18191
אשה מקלפת תפוחי אדמה במטבח של מחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
תאריך: 01.01.1951 | 18188
אשה מקלפת תפוחי אדמה במטבח של מחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
תאריך: 01.01.1951 | 18189
בדיקת אחות במחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
תאריך: 01.01.1951 | 18204
בדיקת האחות במחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
הגעת "עצמאות", האונייה האחרונה מקפריסין, לחיפה עם 4000 עולים
החגיגות לקראת בואה של "עצמאות", הספינה האחרונה שמגיעה ממחנות המעצר בקפריסין
הספינה "עצמאות", הספינה האחרונה שיצאה ממחנות המעצר  בקפריסין לא"י, מגיעה לנמל חיפה
בדיקת האחות במחנה העולים "שער עליה" בחיפה.
תאריך: 01.01.1951 | 18201
הגעת "עצמאות", האונייה האחרונה מקפריסין, לחיפה עם 4000 עולים
תאריך: 01.02.1949 | 156
החגיגות לקראת בואה של "עצמאות", הספינה האחרונה שמגיעה ממחנות המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 171
הספינה "עצמאות", הספינה האחרונה שיצאה ממחנות המעצר בקפריסין לא"י, מגיעה לנמל חיפה
תאריך: 01.02.1949 | 191
נמצאו 36 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]