"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15032
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15033
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15034
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15035
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
"מצוות הקהל" -קריאת תורה לקהל, מיד לאחר קום המדינה
"מצוות הקהל" מיד לאחר קום המדינה.
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
תאריך: 01.07.1948 | 14831
"מצוות הקהל" -קריאת תורה לקהל, מיד לאחר קום המדינה
תאריך: 01.01.1948 | 55394
"מצוות הקהל" מיד לאחר קום המדינה.
תאריך: 01.01.1948 | 55372
Pike, James Rev.
תאריך: 01.09.1969 | 375
אבלים חולפים על פני ארונו של דוד בן גוריון. בהלווייתו שנתקיימה בכנסת ישראל
אבלים מדליקים נרות נשמה בכנסת לאחר רצח רבין
Pontius Pilate Cornerstone, Caesarea
תאריך: 01.06.1961 | 012
Stranded Sailors
תאריך: 01.11.1959 | 253
אבלים חולפים על פני ארונו של דוד בן גוריון. בהלווייתו שנתקיימה בכנסת ישראל
תאריך: 01.12.1973 | 55077
אבלים מדליקים נרות נשמה בכנסת לאחר רצח רבין
תאריך: 01.11.1996 | 55545
אבלים מדליקים נרות נשמה לזכרו של יצחק רבין שנרצח
אבלים מדליקים נרות נשמה לזכרו של יצחק רבין שנרצח
אברהם שפירא
אברהם שפירא
אבלים מדליקים נרות נשמה לזכרו של יצחק רבין שנרצח
תאריך: 01.11.1996 | 55549
אבלים מדליקים נרות נשמה לזכרו של יצחק רבין שנרצח
תאריך: 01.11.1996 | 55550
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41031
אברהם שפירא
תאריך: 01.01.1963 | 41032
נמצאו 2540 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]