בה"ד 1
בה"ד 1
בה"ד 1
בה"ד 1
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35950
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35945
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35945
בה"ד 1
תאריך: 01.01.1968 | 35936
בחורה בחוף הים
בחירות לעיריית ירושלים - המגזר הערבי מגיע להצביע.
בחירות לעיריית ירושלים 1969.
בחירות לעיריית ירושלים. המגזר הערבי מגיע להצביע.
בחורה בחוף הים
תאריך: 01.01.1948 | 25
בחירות לעיריית ירושלים - המגזר הערבי מגיע להצביע.
תאריך: 01.01.1969 | 55391
בחירות לעיריית ירושלים 1969.
תאריך: 01.01.1969 | 55383
בחירות לעיריית ירושלים. המגזר הערבי מגיע להצביע.
תאריך: 01.01.1969 | 55387
בטי לוין בזמן חלוקת מזון בעת המצור בירושלים.
בטי לוין והחלבן השכונתי, בשכונת קרית שמואל.
בטי לוין מבשלת בסיר לחץ על תנור מאולתר בזמן המצור על ירושלים
בטי לוין מטיילת ברחוב יפו בירושלים בזמן המצור
בטי לוין בזמן חלוקת מזון בעת המצור בירושלים.
תאריך: 01.01.1948 | 55249
בטי לוין והחלבן השכונתי, בשכונת קרית שמואל.
תאריך: 01.01.1953 | 55392
בטי לוין מבשלת בסיר לחץ על תנור מאולתר בזמן המצור על ירושלים
תאריך: 01.01.1948 | 55226
בטי לוין מטיילת ברחוב יפו בירושלים בזמן המצור
תאריך: 01.01.1948 | 55230
בטי לוין מטיילת ברחובות ירושלים בזמן ההפוגה בקרבות
בטי לוין, את'ל אגרון והמשרתת שלה נושאות מים
בטי עם ילדים פרסים בירושלים.
בי"ס רובינא
בטי לוין מטיילת ברחובות ירושלים בזמן ההפוגה בקרבות
תאריך: 01.01.1948 | 55225
בטי לוין, את'ל אגרון והמשרתת שלה נושאות מים
תאריך: 01.01.1948 | 55236
בטי עם ילדים פרסים בירושלים.
תאריך: 01.07.1949 | 54978
בי"ס רובינא
תאריך: 01.01.1949 | 958
נמצאו 2540 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]