"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15032
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15033
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15034
"בית קברות לאוניות מעפילים" בנמל חיפה. מקום עגינתן האחרון של הספינות.
תאריך: 01.08.1948 | 15035
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
"מצוות הקהל" -קריאת תורה לקהל, מיד לאחר קום המדינה
"מצוות הקהל" מיד לאחר קום המדינה.
אוהלי מגורים במעברה.
"חוליית יהלומי" מגיעה להופיע בפני חיילים בגליל.
תאריך: 01.07.1948 | 14831
"מצוות הקהל" -קריאת תורה לקהל, מיד לאחר קום המדינה
תאריך: 01.01.1948 | 55394
"מצוות הקהל" מיד לאחר קום המדינה.
תאריך: 01.01.1948 | 55372
אוהלי מגורים במעברה.
תאריך: 01.01.1950 | 18301
אוהלים  של מפוני יפו .
אוהלים של מפוני יפו .
אוהלים של מפוני יפו .
אוהלים של מפוני יפו.
אוהלים של מפוני יפו .
תאריך: 01.12.1947 | 18288
אוהלים של מפוני יפו .
תאריך: 01.12.1947 | 18286
אוהלים של מפוני יפו .
תאריך: 01.12.1947 | 18290
אוהלים של מפוני יפו.
תאריך: 01.12.1947 | 18289
אזהרה מפני מוקשים.
אזרח ירושלמי מחפש שאריות מזון בפחים בעת המצור על ירושלים
אחד מאחרוני העצורים במחנות המעצר בקפריסין ששוחררו, מעמיס את ציודו למשאית שתיקח אותו לספינה לא"י
אחות מחזיקה תינוקות
אזהרה מפני מוקשים.
תאריך: 01.07.1948 | 14862
אזרח ירושלמי מחפש שאריות מזון בפחים בעת המצור על ירושלים
תאריך: 01.01.1948 | 55179
אחד מאחרוני העצורים במחנות המעצר בקפריסין ששוחררו, מעמיס את ציודו למשאית שתיקח אותו לספינה לא"י
תאריך: 01.02.1949 | 215
אחות מחזיקה תינוקות
תאריך: 01.01.1950 | 41545
נמצאו 1011 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]