תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.07.1948 | 14888
תצלומים ממשלטי לטרון
תאריך: 01.08.1948 | 14894
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. נתן אלתרמן ושלמה טנאי משרתים ביחידת מרגמות במשלט
תאריך: 01.08.1948 | 14897
תצלומים ממשלטי לטרון, המוצבים הישראלים באזור לטרון. רכב צבאי ירדני הרוס.
תאריך: 01.07.1948 | 14889
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14891
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14892
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14893
תצלומים ממשלטי לטרון.
תאריך: 01.08.1948 | 14895
תצפית אל ירושלים מהר הזיתים
תצפית אל מינרט מסגד מחצר כנסיית הקבר הקדוש
תצפית לכיוון טלביה מהמושבה הגרמנית
תצפית לעיר העתיקה מהר הזיתים
תצפית אל ירושלים מהר הזיתים
תאריך: 01.01.1968 | 55453
תצפית אל מינרט מסגד מחצר כנסיית הקבר הקדוש
תאריך: 01.11.1977 | 55458
תצפית לכיוון טלביה מהמושבה הגרמנית
תאריך: 01.02.1948 | 55184
תצפית לעיר העתיקה מהר הזיתים
תאריך: 01.01.1978 | 55508
תצפית מהמדרגות היורדות אל הכותל המערבי מן הרובע היהודי
תצפית מן הגג על שכונת רחביה בירושלים
תצפית משכונת ימין משה אל הר הזיתים
תצפית מהמדרגות היורדות אל הכותל המערבי מן הרובע היהודי
תאריך: 01.09.1978 | 55455
תצפית מן הגג על שכונת רחביה בירושלים
תאריך: 01.10.1950 | 55475
תצפית משכונת ימין משה אל הר הזיתים
תאריך: 01.01.1978 | 55516
נמצאו 543 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]