אחות סיעודית מטפלת בתינוק במחנה עולים "מחנה ישראל"  ליד לוד
אחיות סיעודיות משוחחות בנמל תל אביב.
אחרוני העוזבים את מחנות המעצר בקפריסין
אחרוני העוזבים את קפריסין מעלים לספינה ארגזי תינוקות
אחות סיעודית מטפלת בתינוק במחנה עולים "מחנה ישראל" ליד לוד
תאריך: 01.10.1949 | 18256
אחיות סיעודיות משוחחות בנמל תל אביב.
תאריך: 01.01.1948 | 14743
אחרוני העוזבים את מחנות המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 159
אחרוני העוזבים את קפריסין מעלים לספינה ארגזי תינוקות
תאריך: 01.02.1949 | 161
אימון של כלבים משטרתיים
אימון של כלבים משטרתיים
אימון של כלבים משטרתיים - כלבים מתכוננים להתקפה על דמות אויב
אימון של כלבים משטרתיים- כלב יורד במכשול
אימון של כלבים משטרתיים
תאריך: 01.02.1949 | 240
אימון של כלבים משטרתיים
תאריך: 01.02.1949 | 241
אימון של כלבים משטרתיים - כלבים מתכוננים להתקפה על דמות אויב
תאריך: 01.02.1949 | 246
אימון של כלבים משטרתיים- כלב יורד במכשול
תאריך: 01.02.1949 | 249
אימון של כלבים משטרתיים- כלב ליד שוטר
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
אימון של כלבים משטרתיים- כלב ליד שוטר
תאריך: 01.02.1949 | 244
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
תאריך: 01.02.1949 | 250
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
תאריך: 01.02.1949 | 251
אימון של כלבים משטרתיים- כלב עובר מכשול
תאריך: 01.02.1949 | 252
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים ליד שוטרים
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים מתקיפים בובה המדמה אויב
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים מתקיפים בובה המדמה אויב
אימון של כלבים משטרתיים- שורת כלבים מחכה לפקודה
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים ליד שוטרים
תאריך: 01.02.1949 | 245
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים מתקיפים בובה המדמה אויב
תאריך: 01.02.1949 | 247
אימון של כלבים משטרתיים- כלבים מתקיפים בובה המדמה אויב
תאריך: 01.02.1949 | 248
אימון של כלבים משטרתיים- שורת כלבים מחכה לפקודה
תאריך: 01.02.1949 | 242
נמצאו 1011 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]