עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני הצריפים ששיכנו אותם בהם
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד צריפיהם לאחר שחרורם
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד שערי המחנה לאחר שחרורם
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד גדרות התיל
עצורי מחנות המעצר בקפריסין מאושרים לאחר שחרורם, עומדים לפני הצריפים ששיכנו אותם בהם
תאריך: 01.02.1949 | 203
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד צריפיהם לאחר שחרורם
תאריך: 01.02.1949 | 214
עצורים במחנות המעצר בקפריסין ליד שערי המחנה לאחר שחרורם
תאריך: 01.02.1949 | 213
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד גדרות התיל
תאריך: 01.02.1949 | 194
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד ציודם מבעד לשערי המחנה וגדרות התיל
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד ציודם מבעד לשערי המחנה וגדרות התיל
תאריך: 01.02.1949 | 198
עצורים במחנות המעצר בקפריסין שזה עתה שוחררו ליד שערי המחנה
תאריך: 01.02.1949 | 196
פגישתו של שרת עם ועדת הפיוס
תאריך: 01.02.1949 | 239
פגישתם של בכירי הג'וינט עם בכירי המגבית היהודית
תאריך: 01.01.1949 | 235
פולה בן גוריון
פולה בן גוריון
פולה בן גוריון
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פולה בן גוריון
תאריך: 09.12.1953 | 13440
פולה בן גוריון
תאריך: 25.12.1953 | 13577
פולה בן גוריון
תאריך: 09.12.1953 | 13432
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 176
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 177
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 178
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 179
פותחים את המנעולים על שערי מחנה המעצר בקפריסין
תאריך: 01.02.1949 | 180
נמצאו 417 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]