משטר הצנע בישראל
משכן הכנסת ביום פתיחת הכנסת הראשונה
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית
משטר הצנע בישראל
תאריך: 01.01.1949 | 763
משכן הכנסת ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 105
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית
תאריך: 01.02.1949 | 264
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית
תאריך: 01.02.1949 | 262
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית, ליד המטוס
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית, ליד המטוס
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית.
משמר הכבוד מקבל את פני המכובדים בהגיעם לתיאטרון הבימה בביקורו הראשון של נשיא המדינה בתל אביב
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית, ליד המטוס
תאריך: 01.02.1949 | 265
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית, ליד המטוס
תאריך: 01.02.1949 | 263
משלחת מטעם ממשלת ישראל בדרך לשיחות עם נציגי הממלכה הירדנית.
תאריך: 01.02.1949 | 261
משמר הכבוד מקבל את פני המכובדים בהגיעם לתיאטרון הבימה בביקורו הראשון של נשיא המדינה בתל אביב
תאריך: 01.02.1949 | 274
מתעמלות מופיעות בכינוס מכבי
נאום ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
מתעמלות מופיעות בכינוס מכבי
תאריך: 01.01.1948 | 27
נאום ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 140
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 138
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 154
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 151
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 136
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 152
נאומו של נשיא המדינה הראשון ביום פתיחת הכנסת הראשונה
תאריך: 14.02.1949 | 137
נמצאו 417 תוצאות. פריטים נוספים קיימים באוסף. צרו קשר: [email protected]