1938
מטאורולוגיה – ספר שימושי לתורת מזג האוויר, ספרית מס למדע פופולרי, ספר 10, ירושלים: הוצאת ראובן מס.
1964
מחקרים פילוסופיים ו- המשבר הרוחני של תקופתנו, החוג לפילוסופיה, תל אביב.
1947
צלם החיה – צילומים מגן החיות בתל אביב, תל אביב: הוצאת ספרים נ' טברסקי, תש"ז.
1949
תקומת ישראל, עורך: י' קלינוב, תל אביב: הוצאת לעם בע"מ.
1950
המאבק על ירושלים – ספור בתצלומים, מבוא: דוד קורטניי, תל אביב: הוצאת הספר המצויר.
1957
אכפת – שירים, רישומים: יוסל ברגנר, תל אביב: ספרי נור על יד הוצאת מחברות לספרות.
1958
אדם עם עצמו, תל אביב: הוצאת דביר.
1960
בעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודה ,בשיתוף עם יוחנן אהרוני, רמת גן: הוצאת מסדה.
1963
הגדה של פסח ארכיאולוגית-היסטורית, עורך: בנו רותנברג, מבוא: מיכאל אבי-יונה, תל אביב: הוצאת א' לוין אפשטיין בע"מ.
1965
דיוקנה של מולדת, ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן, תשכ"ה.
1967
צפונות הנגב – ארכיאולוגיה בנגב ובערבה, רמת גן: הוצאת מסדה.
1967
הגדולה בשנות חיינו, הקדמה: דוד בן גוריון, עורך: בנו רותנברג, תל אביב: הוצאת עם עובד, תשכ"ז.
תגליות סיני מאת בנו רותנברג, בהשתתפות יוחנן אהרוני, אביה השמשוני, ברוך ספיר, תל אביב: הוצאת מסדה בע"מ, תשי"ח
 
 
 
© MEITAR COLLECTION, 2024