המחזמר גברתי הנאווה
המחזמר גברתי הנאווה
שכונת מחלול, תל אביב
שכונת מחלול, תל אביב
המחזמר גברתי הנאווה
תאריך: 01.01.1964 | 54043
המחזמר גברתי הנאווה
תאריך: 01.01.1964 | 54027
שכונת מחלול, תל אביב
תאריך: 01.01.1970 | 29341
שכונת מחלול, תל אביב
תאריך: 01.01.1962 | 15712
שכונת מחלול, תל אביב
כיכר אתרים, תל אביב
כיכר אתרים, תל אביב
שחקן התאטרון שלמה בר שביט
שכונת מחלול, תל אביב
תאריך: 01.01.1953 | 16002
כיכר אתרים, תל אביב
תאריך: 01.01.1979 | 28591
כיכר אתרים, תל אביב
תאריך: 01.01.1970 | 42836
שחקן התאטרון שלמה בר שביט
תאריך: 01.01.1965 | 52488
קפה קפולסקי
שלישיית הגשש החיוור
שלישיית הגשש החיוור
שלישיית הגשש החיוור
קפה קפולסקי
תאריך: 29.11.1947 | 14677
שלישיית הגשש החיוור
תאריך: 01.01.1968 | 52178
שלישיית הגשש החיוור
תאריך: 01.01.1968 | 52179
שלישיית הגשש החיוור
תאריך: 01.01.1968 | 52190
בית שאן, מלחמת ההתשה
בית שאן
בית שאן
בית שאן
בית שאן, מלחמת ההתשה
תאריך: 23.02.1969 | 26260
בית שאן
תאריך: 01.01.1953 | 44651
בית שאן
תאריך: 01.01.1953 | 44653
בית שאן
תאריך: 01.01.1953 | 44660