60 עימותים שהסעירו את העיתונים קיבוצים מתפלגים, פינוי סיני, משפט קסטנר, מלכת אמבטיה, רצח ברנדוט,
זכות השיבה, מיהו יהודי, שורת התנדבים, חינוך במעברות, גיוס בנות, עסקת ג'יבריל, משפט דרעי, הסכמי אוסלו, התנתקות,
הפולמוסים, המחלוקות, מלחמות התרבות ומאבקי התנועות הפוליטיות המופיעים בספר שלפנינו היו ועודם חלק בלתי נפרד מסיפורה של החברה הישראלית במציאות מדינית, דמוגרפית ותרבותית. ב"זמן אמת" היו אלה עניינים טקטיים, חישובים פוליטיים, ניואנסים רעיוניים והבדלים תרבותיים שהבליטו את המפריד וחידדו את הניגודים. ממרחק הזמן, אחדים מן הנושאים שבספר, שהסעירו בשעתם את הציבור נראים לקורא שאיננו היסטוריון מוזרים או חסרי פשר. נושאים אחרים, לעומת זאת, ממשיכים להתסיס ולהרגיז עד עצם היום הזה.
רוב העימותים הציבוריים שלנו אינם מסתיימים לעולם. הם לובשים צורה ופושטים צורה, שזורים אלה באלה ומאזכרים אלה את אלה.
בספר זה מובא מבחר עימותים ציבוריים כפי שהופיעו מעל דפי העיתונים. מטבע הדברים המבחר מוגבל בהיקפו: שישים עימותים משמעותיים מתוך כאלף ויותר.
מהם שסערו ונשכחו, מהם שעוצמתם התבררה רק בחלוף השנים.
מהם שנותרו בגדר תעלומה: מי רצח את ארלוזורוב ומי נתן את ההוראה. הוויכוחים על פועלו של קסטנר ועל הטבעת אלטלנה מתחדשים מזמן לזמן, וכך הפולמוס על דיר יאסין ואפילו על תל חי. לעומתם המאבק על זכויות הנשים
ניטש בעוז, ושחיתות השלטון אינה יורדת מסדר היום.
ספר זה מופיע בראש ובראשונה ביוזמתו ובעידודו של צבי מיתר מקימו של אוסף מיתר, מתוך מטרה לגרום לאנשים צעירים להתעניין בהיסטוריה.
מבחר העימותים הציבוריים מובא בספר כפי שהופיעו מעל דפי העיתונים אם בגזירים ואם לטובת בהירות הקריאה – בהקלדות נאמנות למקור, בקיצורים מסוימים. חלוקה ברורה בעמודים הבאים מציינת את הצדדים בעימות: עמוד ימין מול עמוד שמאל, צבע כתום מול צבע תכול. הבחירה האקראית בעמוד ובצבע משקפת בידול בין הצדדים המתעמתים, לא עמדות או העדפות.
© MEITAR COLLECTION, 2024